Skip links
Още
Drag

ЕКИП

Даниела Танчева

технически сътрудник
Даниела Танчева

Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“, Химически факултет, випуск 2006 г. – 2010 г.

Бакалавър „Химия и физика”

От 2015 г. до настоящия момент е технически сътрудник в Адвокатско дружество

„Екимджиев и партньори“

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори