Skip links
Още
Drag

ЕКИП

Екип

Михаил Екимджиев

управляващ съдружник

Катина Бончева

съдружник

Тея Екимджиева

адвокат

Милена Докова-Костадинова

адвокат

Надежда Цветкова

юрисконсулт

Даниела Танчева

технически сътрудник

Дария Саркисян

оперативен счетоводител

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори