Skip links
Още
Drag

ЗА НАС

Ние сме адвокати, обединени от каузата за упражняване на правото в обществен интерес и за утвърждаване на правата на човека като ценностен фундамент на българското общество и държава.

Изградили сме професионалния си образ чрез иновативни юридически стратегии за водене на съдебни дела в публичен интерес, провокиращи промени в българското законодателство, съпроводени с европеизиране и хуманизиране на властовите практики в посттоталитарната държава.

Екипът ни е с най-много спечелени дела (включително с пилотни решения) пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Наши са и първите осъдителни решения срещу държавата за нарушения на правото на Европейския съюз, водени пред национални съдилища и пред Съда на Европейския съюз (СЕС). Някои от тях провокират законодателни изменения, други решения на Конституционния съд и тълкувателни решения на ВКС и ВАС, които преодоляват системни пороци на българското право.

Професионалните ни приоритети са стратегическите дела пред национални и международни съдилища, юридическите консултации, изготвянето на правни анализи и експертни становища.

Видео галерия

Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори”

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори