Skip links
Още
Drag

ЕКИП

Михаил Екимджиев

управляващ съдружник
Михаил Екимджиев

Завършил е Софийския университет „Климент Охридски”, Юридически факултет-Магистър по право.

Бил е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

От 1992 г. до настоящия момент е адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив.

От 2009 г.– управител на Адвокатско дружество „Екимджиев, Бончева и Черничерска”. Практикуващ адвокат е в областта на международното публично право, наказателно право и защита на правата на човека. Осъществява процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Съда на Европейския съюз в Люксембург. Едни от първите решения на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз по „български” дела са по казуси на негови клиенти. Някои от тях провокират радикални законодателни промени и преодоляване на тоталитарни практики в правораздаването и административната дейност. Има над 100 спечелени дела пред Европейския съд по правата на човека .

Ръководител е на множество правозащитни проекти, осъществени от “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, по-важните от които са:

• Водене на дела в обществен интерес и предоставяне на безплатна правна помощ; • Обучение на практикуващи юристи в сферата на правата на човека; • Обучение на журналисти в сферата на правата на човека; • Граждански контрол върху актовете и действията на администрацията.

До 2001 г . е член на Съвета на Редакторите на списание “Права на човека”, издавано от “Български център по права на човека”;

От 1 декември 1997 г. – Учредител, Председател на Управителния съвет, ръководител на проекти, лектор и експерт към “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”;

От 2001 г.– член на Съвета на Редакторите на списание “Правна алтернатива”, издание на “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”;

От 2001 г. – член на Съвета на Редакторите на книга, съдържаща Решения на Европейския съд в Страсбург и Доклади на Европейската комисия по жалби на български граждани, издание на “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”;

От 2003 г. – член на Съвета на Редакторите на книгата “Избрани Решения на Европейския съд в Страсбург за 1996-2000”, издание на “Асоциация за европейска интеграция и права на човека” и “ Интерайтс ” – Лондон, спонсорирана от Институт Отворено общество – Будапеща;

Има десетки публикувани статии и анализи в правни списания в България и в чужбина.

Носител е на редица награди, между които се открояват:

• Награда за високи професионални постижения в областта на правото на „Апис” – 2010 г. • Юрист на годината на списание „Правен свят” – 2009 г. • Почетен знак на Пловдивската адвокатска колегия за активна и запомняща се професионална дейност и издигане престижа на адвокатската професия – 2008 г.

Има специализация в Съвета на Европа по Защита правата на човека. Участва в редица международни семинари и обмяна на опит във Великобритания, Чехия, Полша и др. Лектор е на многобройни национални и международни конференции.

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори