Skip links
Още
Drag

ЕКИП

Дария Саркисян

оперативен счетоводител
Дария Саркисян

Завършила е ТУ Варна – Локален център за дистанционно обучение – Пловдив

Бакалавър „Стопанско управление”, 2001-2006 г.

Завършила е Аграрен университет – гр. Пловдив, Магистър „Счетоводство и контрол”, 2008- 2009 г.

От 2010 г. до настоящия момент е оперативен счетоводител в Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“

От 2010 г. е член на Управителния съвет и финансов мениджър на Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“.

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори