Skip links
Още
Drag

ЕКИП

Катина Бончева

съдружник
Катина Бончева

Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет – Магистър по право, 1996 – 2001 г. От 2002 г. до настоящия момент е адвокат в Адвокатска колегия Пловдив. Управител на Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“. Съдружник в „Екимджиев и партньори“ от създаването на дружеството през 2009 г.

Осъществява процесуално представителство пред националния съд по граждански, търговски и административни дела. С опит по дела пред Европейския съд по правата на човека, Съда на Европейския съюз, Съда на публичната служба и Общия съд на Европейския съюз.

Специализации

• Университет Кеймбридж, Обединеното Кралство – Диплома по право на Англия и право на Европейския съюз, 1999 – 2000 г. • „Академия по Европейско право“, Трир, февруари 2012, Процесуално представителство пред Съда на Европейския съюз

Лектор в множество обучения, организирани от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, както и в национални и международни конференции. Член е на съвещателната колегия на списание „Европейски правен преглед“.

За нас

Новини

Публикации

Контакти

Екимджиев и партньори