ЕкипЗащита на правата на човека в Страсбург

Михаил Екимджиев

управляващ съдружник


Защита на правата на човека в Страсбург

Катина Бончева

съдружник


Тея Екимджиева

адвокат
Защита на правата на човека в Страсбург

Милена Докова-Костадинова

адвокат


Защита на правата на човека в Страсбург

Надежда Цветкова

юрисконсулт


Защита на правата на човека в Страсбург

Даниела Танчева

технически сътрудник


Дария Саркисян

оперативен счетоводител