ЕкипМихаил Екимджиев

управляващ съдружник


Катина Бончева

съдружник


Тея Екимджиева

адвокат
Милена Докова-Костадинова

адвокат


Надежда Цветкова

юрисконсулт


Деница Кметова-Мехмед

адвокат


Даниела Танчева

технически сътрудник


Дария Саркисян

оперативен счетоводител