Екип


Деница Кметова-Мехмед
Деница Кметова-Мехмед

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет – Магистър по право, випуск 2009 – 2014 г.
Придобила юридическа правоспособност декември 2015 г.
От февруари 2015 г. до настоящия момент е юрист в Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“.